Wat is Tantra?

Tantra is een ander denkmodel over seksualiteit.

Het denken en dus het handelen vertrekt niet vanuit dualiteit, maar vanuit éénheid.

Mannen en vrouwen zijn niet verschillend maar twee aspecten, Shiva en Shakti, van het oorspronkelijke kosmische bewustzijn.

Tantra kijkt naar seksualiteit als een energetisch gebeuren. Energie herken je maar door zijn kwaliteiten. Tantra is dus de kwalitatieve kijk op seksualiteit, zoals complementaire geneeswijzen de kwalitatieve kijk zijn op gezondheid.

 

Porno 
Tantra 

P: Lust 
T: Liefde 

P: Dualiteit
T: Eenheid 

P: Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus 
T: Man en vrouw zijn 2 complementaire polen 

P: Patriarchaal wereldbeeld 
T: Matriarchaal wereldbeeld 

P: Vrouwen zijn of moeders of hoeren 
T: Vrouw is in wezen godin 

 

P: Alles gaat om lichamen 
T: Alles gaat om geest en energie

P: Lichamen laten zich kennen door maten en gewichten 
T: Energie laat zich kennen door kwaliteiten 

P: Penis en vagina 
T: Yoni en lingam

P: Hoe groter de penis hoe beter
T: Een grote penis past bij een groot vrouwelijk deel 

P: De grootte van de penis is in cm 
T: De grootte van de penis is recht evenredig met de mate van je aanwezig zijn 

P: Kut is een scheldnaam 
T: Kut is een heilig woord

P: Schaamte
T: Geen schaamte 

P: Genitalia zijn schaamdelen met schaamhaar, schaamlippen en een schaamspleet 
T: Genitalia zijn poorten tot bewustzijn 

P: Borsten zijn leuke versieringen 
T: Borsten laten de vagina vloeien 

P: Clitoraal of vaginaal orgasme is hetzelfde 
T: Clitoris is secundair aan de vagina 

P: Genitaal orgasme 
T: Lichaamsorgasme 

P: Ontladen 
T: Opladen

P: Seksualiteit 
T: Sacrale intimiteit

P: Porno is mechanische seks 
T: Tantra is bewuste seks

P: Porno is beladen met schuld en boete 
T: Tantra kent geen schuld en boete

P: Slang is duivel die Eva in de appel doet bijten 
T: Slang is Koendalini, Shakti

 

Tantra is ook controverse. Het is seks volgens de een en volgens de ander is het dat helemaal niet. Als je vertelt dat je met Tantra bezig bent, steek je nog altijd je nek uit.
Wat is Tantra en is er verschil tussen Tantra en porno?

Tantra is een andere manier om naar seksualiteit te kijken en seks te beleven.

Tantra laat je de innige verwevenheid zien tussen seksualiteit en spiritualiteit. Genot is een goddelijk geschenk en God is in elk orgasme, volgens Tantra.
Tantra laat je dan ook in de eerste plaats voelen dat seks heilig is. Ons woord heilig komt van het woord heil en heel of volledig.

Tantrische liefdeshouding of yabyum. Privé collectie Peter. Tantrische liefdeshouding of yabyum. Privé collectie Peter.

Oer – wijsheid

Tantra is oer wijsheid, waar de Moeder Godin een centrale plaats inneemt. Deze Godin is de mater, de moeder van het hele universum en dus ook van ons.
Die Moeder Godin wordt in Tantra, Shakti genoemd. Zij is de bron van alle materie en geest. Tantra ziet alles als heilig, want alles is afkomstig en behoort toe aan deze Moeder Godin. Schijnbare tegenstellingen als man en vrouw, slet en Godin, seks en spiritualiteit worden opgelost in de kracht van de Mater.

Daarom ziet Tantra het lichaam, seks en de geslachtsorganen niet als minder heilig en kunnen deze volledig geaccepteerd worden.
Elke vrouw is een aspect van de Moeder Godin en wordt traditioneel als zodanig benaderd door de man of Shiva. Pas dan ervaart ook de man, dat hij gelukkig en tevreden kan zijn met wat is.

Vol-ledig

De sleutel tot het begrijpen van Tantra is acceptatie. Dingen, mensen, jijzelf, zijn zoals ze zijn. Ze zijn altijd op het juiste moment, op de juiste plek. Hoe zou het anders kunnen als alles wat is, bestaat in de grote Moeder?
Het enige wat we hoeven te doen, is het accepteren van onze vol-ledigheid.

Aandacht

Omdat we vergeten dat we volledig, heel en heilig zijn, zegt Tantra dat de mens slaapt. Hij of zij leeft niet in vol-ledig bewustzijn. Fysiek is de mens wakker, maar hij ziet niet meer dat hij geest is en een lichaam heeft.

Tantra is dan ook een training in geestelijk wakker zijn. Aandacht is hier het sleutelwoord. Aandacht hebben voor én bewust zijn van het hier en nu.

Liefde

De oude tantrameesters waren wijze mensen. Zij keken rondom zich en zagen niemand uit zichzelf mediteren, spontaan ademoefeningen doen of ingewikkelde lichaamshoudingen aannemen. Zij zagen mensen wel spontaan eten, drinken, vrijen en vreugdevol zijn.
Dus dachten zij, waarom niet via die zinnelijke weg de mensen terug bewust maken van hun goddelijkheid?
Zo leerden zij de mensen om hun zintuigen te verbinden met hun geest. Dan proef je, ruik je, voel je, zie je en hoor je terug. Je wordt weer wakker. Dan ben je hier, dan ben je nu en dan ben je echt. Dan stroomt de Liefde.
Een oud en klassiek Tantrisch geschrift, de Vijnana Bhairava zegt dan ook: ”Men moet de geest richten op datgene waarin hij zich verheugt, daar komt de hoogste vreugde uit voort.”

Over de Yoni en lingam

Het vrouwelijk geslachtsorgaan wordt in Tantra Yoni genoemd. Het mannelijke orgaan is de Lingam. Vaak wordt de Lingam voorgesteld rustend op de Yoni en dat wordt de Yoni – Linga genoemd.

Verschillende Yoni – Linga . Privé collectie Peter.

Verschillende Yoni – Linga . Privé collectie Peter.

Letterlijk vertaald betekent Yoni de schoot; baarmoeder; vulva of vagina. Verder heeft Yoni de betekenis van bron; oorsprong; fontein; plaats van rust; schatkamer; vergaarplaats; woning; huis; hol en stal. Symbolisch staat de Yoni voor de universele baarmoeder en de bron van het Al.

De Yoni wordt gezien als heilig symbool van de godin Shakti. Aan het ontbloten en tonen van het vrouwelijk geslachtsdeel werd dan ook een magische kracht toegeschreven. Het zou een werking hebben die overeenkomt met het effect van bepaalde toverspreuken. In Madras bijvoorbeeld ontbloten vrouwen zich om stormen te bedaren. Zie ook de bijdrage van Marina Abramovic in de video Destricted, waarin ze zulks Yoni power ritueel filmt in haar geboortestreek.

Daar de yoni beschermende en helende energie uitstraalt, was het tonen hiervan een ‘onfeilbare’ manier om te verhinderen dat de duivel of andere boze geesten naderden. Deze ‘Yoni – macht’ genoot hoog aanzien en veel van de erotische beelden in Khajuraho tonen vrouwen én mannen die hun geslachtsdelen laten zien.
Het gebruik van deze Yoni – energie was ook bekend in Tibet; Japan; Egypte; de Sahara; Ierland; Engeland; Schotland en Duitsland. In Europa worden de meeste afbeeldingen gevonden op muren van kloosters en kerken. Hier worden deze figuren Sheela na gig genoemd. Waarschijnlijk zijn ze hierop aangebracht om met hun Yoni – magie, deze gebouwen te beschermen tegen ‘duistere machten’.

Voorbeeld van een Sheela na gig figuur. Voorbeeld van een Sheela na gig figuur.

Ook de toenmalige heksen waren zich bewust van deze buitengewoon, krachtige plek. Het verhaal gaat dat ze vliegzalf smeerden aan hun schaamlippen en dan wegvlogen met hun bezemsteel. Deze vliegzalf was gemaakt op basis van een samenstelling van de drie heksenkruiden: bilzekruid; alruin en wolfskers.

Yoni kan ook vertaald worden als kut of als ‘heilige kut’. Kut en kont duiden in het Oudnederlands op dezelfde opening. De betekenis van achter – uitgang, is volgens het Van Dale woordenboek pas secundair. In het Engels wordt het woord kut vertaald door cunt. Dit woord dat in het Middelengels cunte of counte was, zou afkomstig zijn van het Sanskriet woord kunti. Zij, Kunti is de Godin van de dageraad en een nieuw begin.
Een nieuw begin, ontstaat in de baarmoeder en leidt tot een wieg in huis. De Romeinse godin Cunina was dan ook de beschermvrouwe van kindjes in de wieg. Zij was ook de godin van de cunnus of de vrouwelijke schaamstreek. Vandaar het woord cunnilingus of het gebruiken van de tong over de cunnus. Soms wordt de Yoni ook aangeduid met de naam padma of lotus. Naast de lotusbloem zijn tevens de roos en de lelie symbolen voor de yoni. De driehoek wordt vaak ook gebruikt als symbool voor de yoni.

De eerste betekenis van Linga is merk; plek; teken; insigne of karakteristiek.
Verder heeft Linga de betekenis van een bewijs; een teken van schuld of een teken van geslacht. Pas dan vermeld Monier -Williams Linga als mannelijk orgaan. Het woord Linga verwijst in deze betekenis in de eerste plaats naar de fallus van Shiva. Deze god wordt meestal aanbeden in de vorm van een lingam en die wordt Shiva – Linga genoemd. Meestal is dit een steen in de vorm van een cilinder en gemaakt uit marmer. Ze kunnen ook gemaakt zijn van zand, kiezeltjes of uit een mierenhoop.
Bijzonder heilig zijn de ‘zelfgemanifesteerde Linga’s uit natuurformaties.
Deze worden ook svayanbhu genoemd. Een beroemde zelfgemanifesteerde Linga is de Amarnath – Linga. Dit is een door de natuur gevormde ijsstalagmiet van meer dan drie meter hoog. Hij bevind zich in de Amarnatha-grot 30 kilometer ten oosten van Pahalgam in Oost-Kashmir.
Vaak worden de Shiva – Linga’s gekleurd met rode oker of met melk en ghee ingesmeerd. Ook nu nog leggen mensen er offerandes van rijst, bloemen of fruit bij neer en word het heilige lid aangeraakt en gekust. In één van de vele tempels van Khajuraho bevind zich een opgerichte lingam van twee en een halve meter hoog en meer dan een meter in doorsnee.
De aanbidding van de Shiva- Linga is een vorm van fallusverering die wereldwijd terug te vinden is. Bekend bijvoorbeeld is de reus van Cerne Abbas in de Engelse plaats Dorset. Deze enorme figuur die in krijtrots is uitgehouwen is 60 meter hoog en heeft een fallus van 12 meter.

Zoals aan de Yoni worden ook aan de Lingam ‘magische krachten toegeschreven.
Er is bijvoorbeeld beschreven hoe de priesters van Kanara naakt door de straten liepen en een bel luidden. Onvruchtbare vrouwen die dit hoorden kwamen naar hen toe en konden hun heilig lid kussen om vruchtbaar te worden. Een ander voorbeeld zijn de oude Hebreeuwers die hun eden zwoeren, door een hand op de Lingam van de ander te leggen.
Soms word de Lingam ook aangeduid met de naam vajra.
De driehoek is ook symbool voor de lingam. Hier wijst zijn apex naar boven, terwijl deze bij de vrouw naar onder wijst. De samensmelting van Lingam en Yoni wordt symbolisch voorgesteld door de zespuntige ster.

Koraal Lingam, Shiva Linga in Khajuraho en spekstenen Linga. Privé collectie Peter.

Koraal Lingam, Shiva Linga in Khajuraho en spekstenen Linga. Privé collectie Peter.

 


‘Seksualiteit is een weg voor de ontwikkeling van de ziel. Dat is de verandering in het denken die minnaars van nu moeten maken, willen zij de oude filosofieën over de liefde kunnen begrijpen.’
Kenneth Ray Stubbs